Âm thanh di động

MACKIE REACH

Giá liên hệ

Bộ âm thanh di động không dây

MACKIE FREEPLAY PERSONAL PA

Giá liên hệ

Bộ loa sách tay, Phát nhạc không dây Bluetooth

MIPRO MA-708

Giá liên hệ

Loa sách tay chuyên dùng trong giảng dạy Hội thảo , thuyết ...

MIPRO MA-707

Giá liên hệ

Loa sách tay chuyên dùng trong giảng dạy Hội thảo , thuyết ...

SAMSON XP308i

Giá liên hệ

Bộ âm thanh di động Gồm 2 loa full 

SAMSON EXPEDITION XP40i

Giá liên hệ

Bộ âm thanh sách tay