Bộ chia headphone

MACKIE BIG KNOB

Giá liên hệ

Bộ Chia loa phòng thu Thiết kế micro talkback 2 ngõ cắm head ...

PRESONUS CENTRAL STATION PLUS

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ chia headphone và điều khiển monitor. Với preamplier ...

PRESONUS MONITOR STATION V2

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ chia headphone và điều khiển monitor. Với preamplier ...

SAMSON S PHONE

Giá liên hệ

THIẾT BỊ CHIA HEADPHONE PHÒNG THU