Mixer Digital

PRESONUS STUDIOLIVE 24

Giá liên hệ

Mixer digital 24 line

PRESONUS STUDIOLIVE16

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line  

QSC TouchMix-30

Giá liên hệ

Mixer digital 30 line Điều chỉnh không dây bằng Ipad, Iphone Phần ...

QSC TouchMix-16

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line Điều chỉnh không dây bằng Ipad, Iphone Phần ...

QSC TouchMix-8

Giá liên hệ

Mixer digital 8 line Điều chỉnh không dây bằng Ipad, Iphone Phần ...

PRESONUS SL 3242 AI

Giá liên hệ

Mixer 32 line digital có sẳn 4 bộ effects kết nối không dây ...

PRESONUS SL 2442 AI

Giá liên hệ

Mixer digital 24 line Có 4 Bộ effects digital

PRESONUS SL 1642AI

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line Điều chỉnh không dây bằng Ipad, Iphone

PRESONUS SL 1602

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS LIVE RM16 AI

Giá liên hệ

  Mixer digital 16 line

MACKIE DL 32R

Giá liên hệ

Mixer digital 32 line điều chỉnh không dây bằng Ipad, ...

MACKIE DL 1608

Giá liên hệ

Mixer digitl 16 line Điều chỉnh không dây bằng Ipad, Iphone Phần ...

MACKIE PRO DX8

Giá liên hệ

Mixer Digital