Mixer thu âm

STUDIOLIVE 16.0.2

Giá liên hệ

Mixer Digital 16 đường. Kết nối cổng FireWire 400x400.  

MACKIE ONYX 1640i

Giá liên hệ

Mixer 16 line. Dùng thu âm hoặc hát live. Cổng kết nối ...

MACKIE ONYX 1620i

Giá liên hệ

Mixer 16 đường . Hỗ trợ Pream cao cấp , kết nối với PC thông qua cỏng ...

MACKIE U 420

Giá liên hệ

Thiết bị phòng thu , với thiết kế đơn giản gọn nhẹ. Kết nối cổng ...

ALTO LIVE 1604

Giá liên hệ

ALTO LIVE 1604PROFESSIONAL 16-CHANNEL/4-BUS MIXER