Sound card

PRESONUS STUDIO 192

Giá liên hệ

Soundcard thế hệ mới Presonus Studio 192 Digital.

PRESONUS AUDIOBOX 1818VSL

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

PRESONUS AUDIOBOX I TWO

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

Presonus Studio Channel

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO. TÍCH HỢP BỘ COMPRESOR VÀ PARAMETRIC ...

PRESONUS BLUETUBE DP V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

PRESONUS TUBEPRE V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

MACKIE ONYX BLACK BIRD

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

MACKIE MCU

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ làm nhạc cho phòng thu.