Dành cho Rocker LTD F350 giá 8 triệu

Neck-thru
25-1/2" scale
Mahogany body
Maple neck
Rosewood fingerboard
42mm bone nut
Extra-thin U neck contour (350mm radius)
24 XJ frets (extra jumbo)
Black nickel hardware
ESP tuners
Floyd Ridge Special Bridge
EMG 81 bridge and neck active pickups
Volume/tone control
Toggle pickup selector
Polyurethane finish

 

Vui lòng liên hệ PHÒNG NHẠC CỤ để được tư vấn:

Nhật Anh: 0901 380 020
Bích Tuyền: 0901 380 014
Khôi Nguyên: 0901 380 013
Thế Quân: 0901 380 017
Quang Vĩ: 0901 380 005
Giang Võ: 0328497247

Tin tức liên quan