Giảm giá loa active...liền công suất CVA121

THÔNG SỐ 
CÔNG SUẤT: 1200-2400W
GIẢI TẦN:  35 Hz - 135 Hz (±3 dB) 
LOA SUB: 6 TẤC
THÙNG GỖ SƠN
KÍCH THƯỚC (H x W x D): 31.75'' X 23.5'' X 23.5''
----------------
LIÊN HỆ
PHÒNG ÂM THANH

Nữ Lan : 0901 380 018
Ngọc Linh : 0901 380 021
Văn Thành : 0901 380 017
Quang Luận : 0901 380 019

Tin tức liên quan