Peavey CS4080Hz giảm còn 19 triệu

THÔNG SỐ 

CÔNG SUẤT POWER 

8 OHM 1250W STEREO

4 OHM 2040W STEREO 

8 OHM BIRDG MONO 4080W

NẶNG : 20 KG

NGUỒN : TRONFORMER 

-------------

LIÊN HỆ

PHÒNG ÂM THANH

Nữ Lan : 0901 380 018
Nguyễn Linh : 0901 380 021
Văn Thành : 0901 380 017
Quang Luận : 0901 380 019

 

Tin tức liên quan