Trọn bộ 5 trống tặng kèm chân chỉ 16 triệu

 

Vui lòng liên hệ:

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh: 0901 380 020
Bích Tuyền: 0901 380 014
Khôi Nguyên: 0901 380 013
Thế Quân: 0901 380 017
Quang Vĩ: 0901 380 005
Giang Võ: 0901 429 294‬

Tin tức liên quan